Bir süre önce TTB-UDEK üyesi derneklerin değerli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları oluşturulmuş, bu değerli birikim aynı isimli bir kitapçık olarak basılmıştır.
İlgili dokumana http://www.ttb.org.tr/kutuphane/udekstandartlar.pdf adresinden ulaşılabilir.

Dikkat Yorum Yazmak için tıklayınız


Yorumlar