2019-2021 Yönetim Kurulu

BAŞKAN

 

 

 

 Doç.Dr. Ahmet Rüknettin Aslan

 Kurum: İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Ve           Araştırma Hastanesi

 

 2. BAŞKAN

 

Prof. Dr. Cem Akbal

Kurum : Acıbadem Altunizade HastanesiGENEL SEKRETER
    

 

    Prof. Dr. Koray Ağras

    Kurum : Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

 


 

SAYMAN

 


  


Doç.Dr. İlker Akyol

Kurum : Haydarpaşa Eğitim Araştırma

Hastanesi Üroloji Bölümü

 ÜYE

    

  

 

 

Doç. Dr. Mehmet Mesut Pişkin

Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi


ÜYE

 

 

Doç.Dr. Onur Kaygısız

Kurum:Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiÜYE

  

 Prof. Dr. Serhat Gürocak

 Kurum: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

2017-2019 Yönetim Kurulu

BAŞKAN 

 

 

Prof. Dr. Yüksel Cem Aygün

Kurum : Başkent Üniversitesi Hastanesi 

 

 

 2. BAŞKAN
 

 

  Doç.Dr. Rüknettin Aslan

Kurum : TCSB İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

 

 GENEL SEKRETER

 

Doç. Dr. Tayfun Oktar

Kurum : İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 

 

 


 

SAYMANDoç.Dr. İlker Akyol

Kurum : Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi 

 ÜYE

 

  Doç.Dr. Berk Burgu

Kurum : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ÜYE

 

Doç. Dr. Serhat Gürocak

Kurum : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Mesut Pişkin

Kurum : Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

 

 

 

 

 

2015-2017 Yönetim Kurulu

BAŞKAN
 

 

 

Prof. Dr. Nihat Satar

Kurum : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 2. BAŞKAN

 

Doç.Dr. Berk Burgu

Kurum : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

 

 GENEL SEKRETER


Prof.Dr. Cem Aygün

Kurum : Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 


 
SAYMAN


Doç.Dr. İlker Akyol

Kurum : Haydarpaşa Eğitim Araştırma HastanesiÜYE

Doç. Dr. Tayfun Oktar

Kurum : İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ÜYE
 

Doç. Dr. Nihat Uluocak

Kurum : Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Prof. Dr.Hasan Serkan Doğan

Kurum : Hacettepe Üniversitesi

 

 

 

Yönetim Kurulu 2013-2015

BAŞKAN

 

 

Prof. Dr. Erim Erdem

 

 

 2. BAŞKAN

 

Doç.Dr. Kaya Horasanlı

 

 GENEL SEKRETER


Doç. Dr. Bülent Önal

 

 


 
SAYMAN


Doç.Dr. TAYFUN OKTAR

 ÜYE

 

 

Doç. Dr. BERK BURGU

 ÜYE

 

Doç. Dr. Hasan Serkan DoğanÜYE

 

Prof. Dr.ALİ AYYILDIZ

 

2011-2013 Yönetim Kurulu

BAŞKAN

 


Dr. Şaban Sarıkaya
Kurum : 19 Mayıs Üniversitesi 

Tel : 0 362 312 19 19 (2300)

Fax : 0 362 457 60 41

 

 2. BAŞKAN

 


Dr. Nihat Satar
Kurum : Çukurova Üniversitesi 

Tel: 0  322 338 60 60 (3230-3236-3237)

Fax : 0 322 338 63 05

 

 GENEL SEKRETER


Dr. Tarkan Soygür
Kurum : Ankara Üniversitesi 

Tel : 0  312 508 22 58

Fax : 0 312 311 21 67 


 
SAYMAN


Doç. Dr. Bülent Önal

Kurum : İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 

 ÜYE

 

 

Dr. Aykut Kefi
Kurum : Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Tel : 232 412 3458

Fax : 232 412 3458

 ÜYE

 

Doç. Dr. Hasan Serkan Doğan
Kurum : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

 ÜYE

 

Prof. Dr. Erim Erdem

Kurum : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tel: 324 337 43 00