Çalışma Gruplarının Tanımı;

 

Çalışma Grupları, Türk Çocuk Ürolojisi Derneği yönetim kurulu tarafından uygun görülen konularda oluşturulan ve yönetim kurulunca önceden belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere bilimsel ve eğitsel çalışmalar yapacak olan gruplardır.

 

Çalışma gruplarının organizasyonu ve koordinasyonu Türk Çocuk Ürolojisi Derneği yönetim kurulu tarafından yapılır.

 

Eğitim, bilim ve yayın komisyonları çalışma gruplarıyla birlikte çalışır. Çalışma grubunu ilgi alanı konulardaki gereken çalışmalar eğitim ve bilim komisyonlarının öneri ve koordinasyonu altında gerçekleşir.

Çalışma grupları tarafından elde edilecek bilimsel verilerin ve eğitim materyallerinin bildiri veya yayın haline getirilmesi veya diğer eğitsel materyallerin oluşturulması Türk Çocuk Üroloji Derneği yayın komitesinin sorumluluğundadır.

 

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği üyeleri (aidat borcu olmamak şartı ile) ilgi duydukları konularda oluşturulmuş 1 ya da 2 çalışma grubuna üye olabilirler. Bunun için dernek sekreterine başvurmaları gereklidir.

TÇÜD yönetim kurulu gerekli durumlarda çalışma gruplarına üye atayabilir ya da üye değişikliği yapabilir. Yeni çalışma grupları ouşturabilir.

 

Çalışma Gruplarının Görevi;

Kendi çalışma alanları ile ilgili bilimsel çalışmalar planlamak.

Tamamlanmış bilimsel çalışmaları ilgili yurt içi ya da yurt dışı kongrelerde sunmak.

Tamamlanmış bilimsel çalışmaları yayın haline getirmek.

Kendi çalışma alanları ile ilgili çok merkezli ya da multidisipliner projeler üretmek.

Kendi çalışma alanları ile ilgili uzman hekimleri, diğer sağlık personelini (hemşire, teknisyen) ya da hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirecek eğitsel materyaller oluşturmak.

                   

Çalışma grupları:  

Vezikoüreteral Reflü Genital Bozukluklar Obstrüksiyon İşeme Disfonksiyonu
Koordinatör Koordinatör Koordinatör Koordinatör
Bülent ÖNAL Serkan DOĞAN Tarkan SOYGÜR Erim ERDEM 
Haluk ANDER Ayhan KARABULUT Berk BURGU Rüknettin ASLAN
Onur KAYGISIZ Cevdet KAYA Serhat GÜROCAK Ali AYYILDIZ
Bülent ÖNAL Yusuf KİBAR Onur KAYGISIZ Serkan DOĞAN
Ferruh ŞİMŞEK Şaban SARIKAYA Esat KORGALI Erim ERDEM 
Selçuk YÜCEL Selçuk YÜCEL Tarkan SOYGÜR Cevdet KAYA
Orhan ZİYLAN Kaya Horasanlı Ferruh ŞİMŞEK Yusuf KİBAR
Fatih Çanaklı Ahmet Metin Hasçiçek Fatih Çanaklı Mesut PİŞKİN
Mert Günay Deniz Demirci Adnan Gücük Kaya Horasanlı
Fatih ÖNOL Fatih ÖNOL Ahmet Metin Hasçiçek Mesrur Selçuk Sılay
Tayfun Oktar Melih Sunay Coşkun ŞAHİN Mert Günay
Ömer Acar Serkan DOĞAN Cem Akbal Yüksel Cem Aygün
Melih Sunay Hasan Cen Irkılata   Tufan Tarcan
Yılmaz AKSOY M.İhsan Karaman   Erim ERDEM
Coşkun ŞAHİN Ahmet Ali Sancaktutar   M.İhsan Karaman
volkan izol Ali Atan   Ali Atan
  Cankon Germiyanoğlu    
       
Taş, Endoüroloji Deneysel Çalışmalar Mesleki Sorunlar ve Etik Komitesi Dergi Editörü
Koordinatör Koordinatör Koordinatör Koordinatör
Nihat SATAR Aykut KEFİ Şaban SARIKAYA İlker Akyol
Serkan DOĞAN Berk BURGU Erim ERDEM İlker Akyol
Esat KORGALI Aykut KEFİ Ferruh ŞİMŞEK Cevdet KAYA
Mesut PİŞKİN Esat KORGALI Bülent ÖNAL  
Nihat SATAR Adnan Gücük Şaban SARIKAYA  
Bülent ÖNAL Ersagun Karagüzel M.İhsan Karaman  
Ali Güneş Nihat Uluocak  Cankon Germiyanoğlu  
Deniz Demirci   Cem Akbal  
Ender Özden      
Ahmet Ali Sancaktutar      
Yılmaz AKSOY      
Ali Tekin      
Oktay NAZLI      
Yılören TANIDIR      
volkan izol      
Mesrur Selçuk Sılay