Değerli Meslektaşlarımız,

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Türk Çocuk Ürolojisi Derneği ortak toplantısı 29 Kasım 2019 tarihinde 3. Uluslararası - 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi sırasında gerçekleştirildi. Çocukluk Çağı Ürolojik Sistem Hastalıklarının Erken Tanı ve Tedavisi ile Yetişkin Dönem Ürolojik Hastalıklardan Korunma başlıklı oturumda Yaşam Boyu Çocuk Ürolojisi, Üriner Sistem Enfeksiyonları, Vezikoüreteral Reflü,  İnkontinans, Enürezis Nokturna ve Çocukluk Çağı Taş Hastalığı konularında deneyimler Dr. Serdar Tekgül,  Dr. Yüksel Cem Aygün,  Dr. Rüknettin Aslan, Dr. Berk Burgu ve Dr. Onur Kaygısız tarafından halk sağlığı uzmanlarıyla paylaşıldı.

 

 

Saygılarımızla,

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği Yönetim Kurulu

Dikkat Yorum Yazmak için tıklayınız


Yorumlar